OVER STICHTING RCOAK

OVER STICHTING RCOAK

 

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams vermogensfonds dat ruim 400 jaar bestaat. Uit de opbrengst van haar vermogen geeft Stichting RCOAK financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan het welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving.

Stichting RCOAK ondersteunt een bont palet aan projecten. Het verbindende element bij al deze projecten is de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen. Landelijk uitsluitend ouderen, binnen Amsterdam behoren ook dak- en thuislozen, mensen in achterstandsposities tot onze doelgroep.

In de 400 jaar van haar bestaan is het vermogen zodanig gegroeid dat jaarlijks een bedrag van circa 2,5 miljoen euro aan donaties kan worden toegekend.

Stichting RCOAK kent vier donatieprogramma’s:


ALGEMEEN DONATIEPROGRAMMA
Het algemene donatieprogramma staat open voor ‘spontane’ aanvragen op het gebied van ouderenzorg in de meest brede zin van het woord.


THEMATISCH DONATIEPROGRAMMA: LANG LEVE KUNST
Het themaprogramma Lang Leve Kunst 2014/2016 is een initiatief van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo en is onderdeel van het landelijk initiatief Lang Leve Kunst.


DONATIEPROGRAMMA SOCIALE ZORG
Het donatieprogramma Sociale Zorg richt zich op sociale projecten binnen Amsterdam voor kwetsbare groepen in alle leeftijden.


PREMIEPLAN
Premieplan stimuleert lokale geldwerving voor kleinschalige, lokale particuliere initiatieven gericht op het welzijn van ouderen. De opbrengst van geldwervende activiteiten wordt verdubbeld via Premieplan. Dit programma wordt uitgevoerd door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

In dit jaarverslag uitgebreid aandacht voor de donatieprogramma’s en voor het financiële beleid van de Stichting.

Naamloos document