COLOFON

COLOFON

 

Dit jaarverslag is een uitgave van
Stichting RCOAK
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam

T   020 623 22 88

E   postbus@rcoak.nl
I    www.rcoak.nl

Tekst en redactie
bureau Stichting RCOAK

Ontwerp
Monter